Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mạo của người có tinh thần trách nhiệm

Nghiên cứu phong thủy 14:07 - 27/07/2017

Đa số những người có tinh thần trách nhiệm đều có mặt mũi sáng sủa, mục quang thuộc loại "tàng nhi bất hối hoặc cương nhi bất cô" (nghĩa là mục quang sáng nhưng vẻ sáng không quá lộ liễu, nhìn qua ánh mắt khiến người khác phải kính nể nhưng không gây ra sự nghi kị mất cảm tình)

Tướng mạo của người có tinh thần trách nhiệm

Mũi của người này có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng nếu lớn thì phải cao, nếu nhỏ thì phải không lộ và phối hợp tương xứng vói Lưỡng quyền. Ngôn ngữ của người có tinh thần trách nhiệm là khi làm việc thì chuyên tâm, không khinh suất, thần khí trầm ổn.

Ngược lại, người làm việc (dù việc đó rất thích hợp với đương sự hoặc làm việc không bị cưỡng bách) thiếu tinh thần trách nhiệm thì lông mày thô và quăn queo, mục thần lúc nào cũng như kinh hãi, mũi và Lưỡng quyền cao rộng, tác phong lỗ mãng, cư xử thô bỉ

Comment