Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mạo của người cơ trí, ứng biến linh hoạt

Nghiên cứu phong thủy 14:12 - 27/07/2017

Người cơ trí có đặc điểm dễ nhận thấy là mi thanh, mục tú, cặp mắt sáng sủa linh hoạt, đen trắng phân minh, sống mũi thẳng như ống trúc, không lệch lạc (loại tiêm - đổng - tỵ) và phối hợp hài hòa với Lưỡng quyền, trán rộng và cân xứng, mục quang thuộc loại "Phát nhi bât lộ. Nộ nhi bât tranh" - âm thanh trong sáng ấm cúng.

Tướng mạo của người cơ trí, ứng biến linh hoạt

 

Đây là tướng người có thể giao phó các trọng trách. Đi xa thêm chút nữa nếu có thêm Sơn căn cao, Địa các đầy đặn, vũng vàng, không vát, không gồ thì chẳng những người đó đủ khả năng đảm nhận trọng trách một cách hữu hiệu mà còn duy trì trường cửu được địa vị quan trọng. Nếu Sơn căn thấp, Địa các không đầy đặn thì tuy có khả năng đảm nhận trọng trách, nhưng vì vận mệnh vãn niên không tốt nên không thể ở lâu trong nhiệm vụ quan trọng, bởi lẽ Địa các chủ về vãn vận.

Ngược lại, những người mắt vượn, nhìn vật mà hếch mặt lên trời, cử chỉ khắc bạc trí trá, nói nhiều mà âm điệu thô trọc thì giao cho việc nhỏ có thê chu toàn, nhưng châp chường đại quyền sẽ làm hỏng việc lớn.

Comment