Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mạo của người ích kỷ, tư lợi cá nhân

Nghiên cứu phong thủy 14:03 - 27/07/2017

Ích kỷ, tư lợi là thiên tính của con người, nhưng tướng người ích kỳ và tư lợi nói ờ đây là loại người chỉ biết có mình, bất chấp người khác bị hậu quả như thế nào. Dấu hiệu bề ngoài người đó là:

Tướng mạo của người ích kỷ, tư lợi cá nhân

- Đi đứng thường lao dầu về phía trước, đầu cúi thấp hoặc thường ngó trước ngó sau.

- Cặp mắt trắng nhiều, đen ít.

- Mũi nếu hình dạng nhỏ thì lệch, còn nếu lớn thì quặp xuống như mỏ chim ưng.

- Bình thường nếu sai việc nhỏ thì tỏ ra siêng năng, ngoài mặt ra vẻ thành khẩn nếu việc đó khiến chủ nhân hay thượng cấp tin cậy vào khả năng của mình.

Comment