Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mạo của người khó có thế bị dối gạt

Nghiên cứu phong thủy 14:34 - 27/07/2017

Đa số nhũng người có óc phân biệt nhạy bén và khó dối gạt được có mày cao mắt đẹp, thần khí sung mãn, đổng tử sáng sủa, tròng đen và tròng trắng phân minh, giọng nói cao và trong trẻo, ngữ điệu vừa phải, thích nghi, toàn thân như tỏa ra một vẻ oai nghiêm khiến người trông thấy phát sinh sợ hãi ngẩm không dám đặt điểu nói gạt.

Tướng mạo của người khó có thế bị dối gạt

 

Về cá tính, người đó không thế lấy tình cảm để đà thông, không để lợi danh làm mờ mắt, gặp việc đáng làm thì trầm ngâm, suy tư cẩn thận, ít ba hoa biện giải, khi cùng người giao tiếp, không trọng hình thức, có lỗi thì vạch rõ, có công thì khen thưởng, không tư vị, dù cho người đó là nguời xa lạ hay quen mình cùng vậy.

Comment