Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mạo của người nhút nhát, sợ việc

Nghiên cứu phong thủy 14:29 - 27/07/2017

Người có tướng nhát gan, sợ việc là người có nhãn cầu nhỏ và mắt có sắc vàng khá rõ rệt, tròng đen và tròng trắng thiếu sáng sủa, thân hình cao rộng mà mũi lại nhỏ thấp, nói năng thiếu thành tín, tham lam tiểu lợi.

Tướng mạo của người nhút nhát, sợ việc

Người có tướng nhát gan

Nói chung, loại người này không hẳn là xấu nhưng không thể coi là đủ điều kiện để giao việc. Nếu vì ân tình mà kết nạp dưới trướng hay cho giúp việc trong nhà thì cần quan sát thêm một vài điếm sau đây:

Người có tướng nhát gan nhưng đầu tròn không lệch lạc, mắt rùa, thấn hình ngắn nhỏ, nói hay co đầu rụt cổ một cách tự nhiên là tướng rùa (Quy cách). Người đó tuy làm việc không giỏi, nhưng tính nết hiền hòa, đa phúc, đa thọ, không đem lại nguy hiểm cho đối tác.

Comment