Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mạo của người phụ nữ lười nhác

Nghiên cứu phong thủy 14:49 - 27/07/2017

Những người lười nhác hoặc vô tài bất tướng trong mọi hoạt động (đặc biệt là trong việc tể gia) đều thuộc các tướng cách sau:

Tướng mạo của người phụ nữ lười nhác

- Tóc nhiều, lông mày thô và giao nhau.

- Mắt tròn, nhỏ, đen trắng không rõ ràng, mục quang hôn ám, hoặc trắng nhiều đen ít.

- Mắt lớn, hơi lồi, đen trắng phân minh nhưng mục quang lúc nào cũng ngơ ngác khiếp hãi như mắt nai, mắt hươu.

- Mắt lúc nào cũng như người ngái ngủ.

- Ham ăn, ham ngủ, thích rong chơi.

Comment