Nghiên Cứu Phong Thủy Tướng Mệnh

Tướng mệnh của người điểm đạm, thâm trầm

Nghiên cứu phong thủy 14:31 - 27/07/2017

Người có tính điềm đạm, thâm trầm được thể hiện ra ngoài qua một số đặc điểm sau đây:

Tướng mệnh của người điểm đạm, thâm trầm

 

- Bất kể mùi cao hay thấp, miễn là ngay ngắn, phối hợp hài hòa với Lưỡng quyền.

- Mắt bất kể loại gì, miễn là mục quang ẩn tàng, nhưng không mờ tối, ôn hòa nhưng không nhu nhuyễn, môi hồng và trên dưới cân xứng.

- Thần khí thư thái, thanh thản khiến người sơ kiến cũng có thiện cảm muốn tiếp cận, vui buồn không lộ.

Có những đặc điểm đó là người được trời phú cho tính điểm đạm, tự kiềm chế được sự hi nộ, công phu hàm dưỡng cao siêu hơn đồng loại.

Comment